Swden Politik

Nyliga inlägg

Sidor: 1 ... 7 8 [9] 10
81
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Rickard skrivet december 07, 2017, 16:04 »
Problembeskrivningen är att när invandrare slänger pass, ljuger om sin ålder, och håller sig olovligt i landet efter avslag så innebär det oro, kriminalitet och kostnader för både enskilda och staten, det skapar desstutom motsättningar både mellan olika grupper i samhället, men även mellan individer, som när det gäller du och jag t.ex.
Så länge jag inte skriver att alla invandrare gör en sak så innebär det de facto att det bara är vissa.
Det är oklart hur många och därför väljer jag att inte kvantifiera det - vilken än beskrivning man kommer med så kan det vara fel.
Det ter sig för mig som att det är en rätt stor andel av ensamkommande barn som ljugit om sin ålder, bara utifrån att titta på hur de ser ut kan man ju göra den bedömningen, men att kvantifiera det som vissa, ett fåtal eller många är svårt.
Oavsett hur många det är så skapar det problem med trovärdigheten i hela hanteringen, och kostnaderna är astronomiska även om invandrarverket nu sänkt ersättningen från ca 3000 kr/dygn till just under 2000 kr/dygn (kommunerna går back på detta numera).

Hur många som slänger sina pass vet jag inte, men om jag får spekulera så är det väldigt få av de som kommer från länder som vi ger asyl till, och väldigt många av de som kommer från länder som vi inte bedömer har skyddsskäl.
Men jag VET inte.
Hur många som befinner sig i landet utan uppehållstillstånd tror jag inte att någon vet.

Så här säger invandrarverket:
Citera
Migrationsverket räknar med att över 60 000 ärenden kan lämnas över till polisen fram till 2019. I några tusen fall om året tros individerna befinna sig i förvar. Men i hela 46 000 ärenden väntas personerna ha avvikit och måste efterlysas av polisen.

Siffrorna bygger på Migrationsverkets huvudscenario från i februari, med 100 000 asylsökande under 2016 och 75 000 året därefter. Osäkerheten kring siffrorna är dock stor eftersom många faktorer, som vad som händer i EU, Turkiet och Syrien, påverkar. Migrationsverket kommer med flera prognoser om året. Men detta är vad myndigheterna har att gå på i dag.

ca 46 000 av totalt 175 000 asylsökande som kommer att bli papperslösa om jag tolkar det rätt.
Det är 24% av alla som säker asyl, hur stor andelen är av de som får avslag är framgår inte, men den måste vara skyhög.

När det gäller passen så hittar jag ingen statistik nyare än 2013 då invandrarverket hävdade att 9 av 10 kom utan identitetshandlingar.
Från SVD:
Citera
Nio av tio saknar id-handling
Regeringen ökar trycket för att utvisa fler från Sverige. Samtidigt saknar nio av tio som söker asyl en godkänd id-handling, visar ny statistik från Migrationsverket. Ettåriga Sandras familj, som SvD har följt under ett år, riskerar när som helst att splittras.

Det är alltså inte alla invandrare som missbrukar vårt förtroende.
Men min bedömning är att det är många fler än vad du och många andra tror.

Jag förstår inte varför du och andra på något sätt inte vill göra något åt dessa problem.
Är det bra om 9 av 10 slänger passet för att det ökar deras chanser att få stanna?
Borde vi inte införa regler som gör det svårare att få stanna om man inte kan bevisa varifrån man kommer?

Jag vill att Sverige skall ta ett ansvar för att ge skydd åt de som har skyddsskäl, jag vill att det skall vara så könsneutral som möjligt (alltså ca 50% män och 50% kvinnor).
Jag vill att de som är ärliga med varifrån dom kommer skall gå först i kön.
Jag vill få till stånd en säker åldersbestämning, och göra det omöjligt att överklaga en åldersbedömning om man inte med ID-handling kan bevisa sin ålder.
Jag vill även att vi vidtar åtgärder som gör det svårt eller omöjligt för asylsökande att "försvinna" efter ett avslag på sin ansökan.
I praktiken innebär det häktning och förvar tills en hemresa kan ordnas.
Vi bör vara generösa med återetableringsstöd till de som får avslag på sin ansökan eller väljer att återvända frivilligt innan de fått beslut om asyl.

Allt detta är ju egentligen saker som de flesta borde hålla med om, och som borde ha varit på plats för länge sedan, men allt som har med flyktingar och invandring att göra har varit så känsligt att röra i så ingen har vågat göra de saker som krävs i den tid vi lever i idag.
Med detta menar jag att det är enkelt för alla som vill söka sig ett bättre liv att på internet ta reda på var chanserna är bäst, både för att få ett bra liv med jobb, sociala nätverk och karriär, men även de som inte har för avsikt att bidra med något alls i det nya landet.
Det blir lite som när du och jag söker lägsta pris på en ny TV på prisjakt.
Fast i detta fall rör det reglerna för invandring.
Skulle inte förvåna mig om det finns tjänster/sökmotorer som gör att man kan söka "bästa land" att fly till.
Om det inte finns så kommer det, och därför måste vi se till att ha samma regler som alla andra så länge vi itne uttallat vill ha fler flyktingar.
Politiskt verkar det finnas ett lågt stöd för en ökad invandring, men det kan säkert ändras.
82
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Cougar skrivet december 07, 2017, 11:37 »
Som vanligt i denna typ av diskussioner så är det mer du som tolkar det jag skriver som att jag menar att "alla" gör så.
Det har jag aldrig skrivit, menat eller ens antytt.

om du menar att EN DEL invandrare beter sig så, så varför inte skriva "vissa" eller "ett fåtal" eller "några" nej du skrev "Invandrarna ljuger".
Problemet är kanske att jag INTE tolkar dina inlägg utan tar dom för bokstavligt?


Din kommentar om norrlänningar säger mer om dig än om mig.
Skulle det vara som du säger om norrlänningar så har jag dock inget emot att det redovisas och att man försöker hitta politiska instrument som gör att skillnaderna minskar.
En faktabaserad diskussion må vara tråkig för de som tillhör en grupp som sticker ut statistiskt på något sätt, men om man inte kan resonera om sånt som är samhällsskadligt, var är samhället då på väg?
Nej, den säger inte ett skit om mig eftersom jag skrev att det var en "nidbild av Norrlänningar" inget jag ställde mig bakom. Det var alltså ett försök att visa på det absurda i att dra alla över en kam.

83
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Rickard skrivet december 06, 2017, 17:50 »
Kanske är det så att det är min starka drivkraft att detektera problem, försöka analysera - och söka lösningar - som gör att vi till synes har så olika uppfattningar i dessa frågor.
Jag anser att många blundar för de problem som finns, och då inte heller söker lösningar.
Det är olyckligt, inte minst för att det skapar ännu större motsättningar på sikt, och det gynnar partier som SD och ännu värre.
Att stämpla den typ av debattörer som jag representerar är just vad som gjort att ingen politiker hittils vågat ta i tång med dessa frågor.
Nu har det emellertid gått så långt att de måste agera.
Kanske är det ett av demokratins stora problem, att vissa svåra frågor måste få långtgående konsekvenser innan man politiskt kan börja agera utan att bli utpekad som extrem, diktatorisk, fördomsfull eller rasist?

Samma sak gäller för övrigt ekonomiska frågor, det måste nästan till en ekonomisk kris innan man politiskt vågar göra de förändringar som krävs i skatte och bidragssystemen, även om alla med insikt sett att det håller på att gå åt pipan under lång tid.
Som t.ex. de skenande sjuktalen då vi hade 100% sjukersättning från första dagen... och ingen karensdag.
84
Politik / SV: går det att prata om SDs partiprogram?
« Senaste inlägg av Rickard skrivet december 06, 2017, 17:23 »
Citera
Jag ser tex samma tendenser i SD-svansen som jag gör hos radikaliserade jihadister.

Håller med.
Om man som individ ser att samhället som man känner det håller på att raseras så är det lätt att radikaliseras.
För SD:are och deras svans innebär t.ex. allt fler invandrare som skapar samhällen i samhället, där inte ens blåljuspersonal vågar gå in, och där det skapas egna lagar och "rättskipare" driver dem i en allt mer extremt riktning.
Samma sak gäller de islamister som radikaliseras, de ser att västvärlden allt mer sätter agendan för demokratiska humana lagar och rättsskipning, hur jämställdheten hotar deras maktsfär mm, mm och detta gör dem lättradikaliserade. Kombinera det med att den sekulariserade världen i viss mån förlöjligar de djupt troende bara genom att argumentera emot så finns en grogrund för extremism.

Det här är tyvärr ett resultat som jag tror är ofrånkomligt om man blandar olika kulturer i för snabb takt.
Speciellt om kulturerna skiljer sig väldigt mycket från varandra.
Det behöver alltså inte vara något fel på vare sig Svenskar eller invandrare - det här är det sätt vi människor fungerar på.
Tycker man att nyttan av en stor invandring överväger problemen som de skapar så argumenterar man för det.
Tycker man att skadorna på samhället blir orimligt stora så försöker man göra något åt situationen.

Det jag ser just nu politiskt indikerar att flera av de politiska partierna (M, SD, KD, L och S) anser att skadorna håller på att bli för stora, det gör att man arbetar för en mer begränsad invandring, skarpare lagar och regler, och att de regler som finns också skall efterföljas.
Mot dessa står C, MP och V som inte ser några problem med invandringen.

Jag vet inte vem som har rätt, men tycker att det är intressant att diskutera det som sker.
Är fortfarande kluven när det gäller vem jag skall rösta på.
85
Politik / SV: går det att prata om SDs partiprogram?
« Senaste inlägg av Rickard skrivet december 06, 2017, 17:12 »
Min reaktion på METOO var väl mer en reaktion på hur Svenska kvinnor anser sig utsatta av sexuella kränkningar när en full man stöter på dem (som väl oftast varit fallet).
Samma kvinnor som gladeligen ser fler invandrare - trots att antalet våldtäkter och grova sexuella övergrepp, inte sällan i grupp, har ökat lavinartat i samband med den ökade invandringen.
Här menar jag att kvinnorna silar mygg och sväljer elefanter.

När det gäller Svenska män så är det alltså egalt att peka ut "alla", men när det gäller invandrare så är det förbjudet, eller i vart fall tabu.
DET tycker jag är fel.

Att hänga ut folk publikt är dessutom väldigt fel.
De skall dömas om de gjort något olagligt som kan bevisas.
Finns det grupper som är överrepresenterade så skall de utbildas/informeras om vad som gäller.

I denna fråga ser jag även en utveckling som jag tror kommer att bli allt mer framträdande de närmaste årtiondena.
#METOO har gjort att män är rädda för att närma sig kvinnor på sina arbetsplatser, det kommer att bli färre män som vill utsätta sig för risken att bli utpekade som kränkande, så jag tror att vi i framtiden kommer att se allt fler kvinnor i ledande ställning, inte bara för att de är drivna och studerar vidare i större utsträckning, utan för att allt fler män inte vill riskera att bli utpekad som sexuellt antastande bara för att han innehar en viss befattning.
Kvinnor som jag känner i alla fall är dessutom mycket mer ambitiösa än män, så vi går mot en framtid där vi snart kommer att ha en betydande majoritet av ledarna i samhället som är kvinnor.
Troligen blir det bättre också.
Färre manliga svin till mutkolvar och skattesmitare som får något att säga till om.
86
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Rickard skrivet december 06, 2017, 16:50 »
Som vanligt i denna typ av diskussioner så är det mer du som tolkar det jag skriver som att jag menar att "alla" gör så.
Det har jag aldrig skrivit, menat eller ens antytt.
Det jag säger är att det är detta agerande som driver kostnader och skapar motsättningar i samhället.
Majoriteten av invandrarna, de som gör "rätt" och sköter sig, de orsaker inget negativt, tvärt om - de hjälper till att bygga ett större och rikare Sverige.
Det är ändå inget skäl att vi skall vara släpphänta med de som inte sköter sig.

Att kasta pass, ljuga om sin ålder, hålla sig gömd och överklaga beslut om uppehållstillstånd tillhör de facto sånt som bara gäller för just invandrare.
Det blir svårt att anklaga andra än dem för sånt som bara gäller invandrare.
Det är också dessa saker som gjort att SD och andra liknande extrema partier fått luft p.g.a. de oroligheter och kostnader det orsakar samhället.
Jag förstår självklart att inte alla invandrare gör alltihop, och antalet/andelen är väl troligen förbjudet att både utreda och publicera.
Det jag vänder mig emot är alltså att vi idag vet rätt väl vad som orsakar både att så pass många söker sig till avlägsna och kalla Sverige (Våra generösa/släpphänta regler) och vad våra regler innebär i praktiken när det kommer till hur de som kommer hit agerar för att få stanna.
Om jag ville fly/emigrera skulle även jag göra allt för att få stanna - så det är inget direkt fel i deras agerande, det är fel på våra regler och hur vi upprätthåller de regler vi har.

Din kommentar om norrlänningar säger mer om dig än om mig.
Skulle det vara som du säger om norrlänningar så har jag dock inget emot att det redovisas och att man försöker hitta politiska instrument som gör att skillnaderna minskar.
En faktabaserad diskussion må vara tråkig för de som tillhör en grupp som sticker ut statistiskt på något sätt, men om man inte kan resonera om sånt som är samhällsskadligt, var är samhället då på väg?
87
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Cougar skrivet december 06, 2017, 11:46 »
När har jag uttalat mig nedsättande om en grupp?


"Invandrarna ljuger om sin ålder, struntar i att återvända efter avvisningsbeslut, får bidrag trots att de blivit utvisade, söker igen efter ett par år, överklagar i omgångar.
Deras agerande kostar ohemult stora pengar (ca 100 000/månad för "ensamkommande barn", och vad alla rättsprocesser kostar vill man inte ens tänka på.
Vad det kostar i form av försäkringspremier att ha tiotusentals illegala invandrare i ett skuggsamhälle vill man inte heller tänka på."
Igen:
"Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning."

Du kan visst ha kritik mot invandringen, men detta är nedsättande mot INVANDRARE och det är INTE OK.
Du pratar som om det är alla eller en betydande del som agerar som du skriver och det finns inga belägg för det, visst, det förekommer men i vilken utsträckning?

du skulle aldrig acceptera denna generalisering i en grupp som du själv tillhörde, tex att Norrlänningar är självmordsbenägna, bidragstagande, socialdemokrater med grava alkoholproblem som tjuvjagar.
känner du igen dig i den bilden eller känns det tråkigt att bli typbestämd utifrån andras nidbilder?
Jag är övertygad om att det finns Norrlänningar med dessa egenskaper men hur vanligt är det?
88
Politik / SV: går det att prata om SDs partiprogram?
« Senaste inlägg av Cougar skrivet december 06, 2017, 07:09 »
OM det verkligen är som de religiösa du känner säger så kunde de väl istället vara humanister och läsa på om moral och etik.
Då behöver man inte stöjda de maktmissbrukare som använder religion för att ställa länder, folkgrupper och personer mot varandra.

EN person, det var en person jag pratade med, han representerar såklart inte ALLA religiösa och det påstod jag inte heller.
Min poäng är att de allra flesta religiösa jag har pratat med i Sverige ÄR väl pålästa i etik och moral, de lever i ett sekulariserat samhälle och har fått lov att läsa på för att "försvara sig" mot människor som inte förstår sig på religion.
sedan finns det alltid följare som kommer att vara mer utsatta för kultbildning och radikalisering.
Jag ser tex samma tendenser i SD-svansen som jag gör hos radikaliserade jihadister.
Dålig utbildning är ju den bästa grogrunden för radikalisering...


Du har inte fel när du säger att "de vita" pekar ut alla muslimer som potentiella islamister "IS", men tyvärr tvingas vi ju inse att det är naivt att tro att de inte är oerhört överrepresenterade just för att de tillhör kollektivet muslimer.
När uppdrag granskning granskar muslimska ledare med hög svansföring som varande "sekulariserande" så ser vi att ytan som visas upp innehåller stora sprickor, i många fall är de fullständigt medvetna om de grupperingar som utgör ett hot, inte sällan är de aktiva i dessa, och framförallt så motarbetas de inte aktivt annat än "imaginärt" för media och regeringens integrationsexperter.
För mig som är ateist är det lätt att se, och det gör att jag ställer mig väldigt frågande till hur kristna kan välkomna islam som de gör.

Jo , det finns helt klart ett problem och det ska adresseras, men inte genom att misstänkliggöra 1,6 miljarder människor.
För övrigt så är ju vita män ganska överrepresenterade när det kommer till Nazism, känner du dig kollektivt ansvarig för deras handlingar?
Det är märkligt hur nära du har till generaliseringar när du själv nästan brände en säkring av indignation när du ansåg att #METOO rörelsen misstänkliggjorde "alla män"
89
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Rickard skrivet december 06, 2017, 06:45 »
Alla dessa påståenden är väl belagda i diverse undersökningar och granskande program gjorda av redaktioner med stora krav på källkontroll.
Tror inte du att många "ensamkommande" ljugit om sin älder?
Vet du inte att de fått eller får bidrag trots att de blivit utvisade? (kanske har de strypt den möjligheten nu)
Nog har du väl sett att det är en vanlig strategi att de håller sig undan inom landet tills 2 år gått och de kan ansöka igen?
Vad tror du handläggningen av en ansökan med efterföljande överklagan kostar, stora eller små pengar?
Vad tror du att de som håller sig undan här i väntan på att de två åren gått, eller helt enkelt väljer att stanna på obestämd tid - utan uppehållstillstånd - försörjer sig på?

Detta är kritik mot invandringen som sådan, och de kostnader det medför.
Vi kan åtgärda problemen på flera sätt:
Snabbare handläggning.
Mindre möjligheter att överklaga
Ingen möjlighet att överklaga ett åldersbestämmande om man kommer utan giltigt id/pass
Bättre sätt att bedöma åldern
Hårdare kontroller på de som vistas i landet, och då kanske speciellt i invandrartäta områden där man kan anta att många utan uppehållstillstånd uppehåller sig.
Obligatorisk häktning i samband med avvisningsbeslutet, och guidad avresa ut ur landet.
Hårdare tag mot de som utnyttjar de som lever här utan uppehållstillstånd, t.ex. hallickar, "företagare" som anställer svart mot svältlöner.
Man kan minska invandringen (fast så mycket mindre än nu kanske inte behövs).

Den grupp jag möjligen uttalar mig nedsättande om får väl i så fall anses vara två, dels invandrarna som följer vårt samhälles spelregler som gör det möjligt/fördelaktigt att ljuga, kasta passen, och stanna i landet trots avvisningsbeslut.
Men i lika hög grad uttalar jag mig nedsättande om våra beslutsfattare som inte tar tag i problemen.
Jag tror det skulle vara bra både för våra beslutsfattare, handläggare, domstolar, polis och flyktingar om vi hade klarare regler om vad som gäller, och verkligen ser till att dessa regler följs.
De problem jag specificerar är alltså strukturella problem som gör att invandrarna agerar som de gör - det betyder inte att det är något fel på invandrarna, de agerar helt logiskt och rationellt baserat på det regelverk som finns.

Resultatet blir höga kostnader, en stor mängd människor som kastar sina pass, ljuger om sin ålder och varifrån de kommer, överklagar slentrianmässigt besluten och i förlängningen så innebär det både kostnader, kriminalitet och social oro.
Den perfekta grogrunden för samhållsfarliga rörelser som SD och andra Nationalistiska rörelser.
Det ställer dessutom människor mot varann även inom den "Svenska" befolkningen där vissa är rabiata mot alla som kritiserar det nuvarande systemet som varande flummigt och tandlöst och utan kostnadskontroll.

Mot bakgrund av detta är jag också starkt kritisk till att man nu låter tusentals ensamkommande (numera vuxna) stanna även om de inte har skyddsskäl, i kontrast till de regler som trots allt finns och som säger att de skall utvisas.
Nu får denna grupp ännu större incitament att fördröja processerna för att få till någon form av eftergift från staten som gör att de får stanna.
90
Politik / SV: Globaliseringens nackdelar och brister.
« Senaste inlägg av Cougar skrivet december 05, 2017, 19:51 »
När har jag uttalat mig nedsättande om en grupp?


"Invandrarna ljuger om sin ålder, struntar i att återvända efter avvisningsbeslut, får bidrag trots att de blivit utvisade, söker igen efter ett par år, överklagar i omgångar.
Deras agerande kostar ohemult stora pengar (ca 100 000/månad för "ensamkommande barn", och vad alla rättsprocesser kostar vill man inte ens tänka på.
Vad det kostar i form av försäkringspremier att ha tiotusentals illegala invandrare i ett skuggsamhälle vill man inte heller tänka på."
Sidor: 1 ... 7 8 [9] 10