Swden Politik

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 120 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:

kortkommandon: tryck alt+s för att skicka/posta eller alt+p för att förhandsgranska


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: december 06, 2017, 17:23 »

Citera
Jag ser tex samma tendenser i SD-svansen som jag gör hos radikaliserade jihadister.

Håller med.
Om man som individ ser att samhället som man känner det håller på att raseras så är det lätt att radikaliseras.
För SD:are och deras svans innebär t.ex. allt fler invandrare som skapar samhällen i samhället, där inte ens blåljuspersonal vågar gå in, och där det skapas egna lagar och "rättskipare" driver dem i en allt mer extremt riktning.
Samma sak gäller de islamister som radikaliseras, de ser att västvärlden allt mer sätter agendan för demokratiska humana lagar och rättsskipning, hur jämställdheten hotar deras maktsfär mm, mm och detta gör dem lättradikaliserade. Kombinera det med att den sekulariserade världen i viss mån förlöjligar de djupt troende bara genom att argumentera emot så finns en grogrund för extremism.

Det här är tyvärr ett resultat som jag tror är ofrånkomligt om man blandar olika kulturer i för snabb takt.
Speciellt om kulturerna skiljer sig väldigt mycket från varandra.
Det behöver alltså inte vara något fel på vare sig Svenskar eller invandrare - det här är det sätt vi människor fungerar på.
Tycker man att nyttan av en stor invandring överväger problemen som de skapar så argumenterar man för det.
Tycker man att skadorna på samhället blir orimligt stora så försöker man göra något åt situationen.

Det jag ser just nu politiskt indikerar att flera av de politiska partierna (M, SD, KD, L och S) anser att skadorna håller på att bli för stora, det gör att man arbetar för en mer begränsad invandring, skarpare lagar och regler, och att de regler som finns också skall efterföljas.
Mot dessa står C, MP och V som inte ser några problem med invandringen.

Jag vet inte vem som har rätt, men tycker att det är intressant att diskutera det som sker.
Är fortfarande kluven när det gäller vem jag skall rösta på.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: december 06, 2017, 17:12 »

Min reaktion på METOO var väl mer en reaktion på hur Svenska kvinnor anser sig utsatta av sexuella kränkningar när en full man stöter på dem (som väl oftast varit fallet).
Samma kvinnor som gladeligen ser fler invandrare - trots att antalet våldtäkter och grova sexuella övergrepp, inte sällan i grupp, har ökat lavinartat i samband med den ökade invandringen.
Här menar jag att kvinnorna silar mygg och sväljer elefanter.

När det gäller Svenska män så är det alltså egalt att peka ut "alla", men när det gäller invandrare så är det förbjudet, eller i vart fall tabu.
DET tycker jag är fel.

Att hänga ut folk publikt är dessutom väldigt fel.
De skall dömas om de gjort något olagligt som kan bevisas.
Finns det grupper som är överrepresenterade så skall de utbildas/informeras om vad som gäller.

I denna fråga ser jag även en utveckling som jag tror kommer att bli allt mer framträdande de närmaste årtiondena.
#METOO har gjort att män är rädda för att närma sig kvinnor på sina arbetsplatser, det kommer att bli färre män som vill utsätta sig för risken att bli utpekade som kränkande, så jag tror att vi i framtiden kommer att se allt fler kvinnor i ledande ställning, inte bara för att de är drivna och studerar vidare i större utsträckning, utan för att allt fler män inte vill riskera att bli utpekad som sexuellt antastande bara för att han innehar en viss befattning.
Kvinnor som jag känner i alla fall är dessutom mycket mer ambitiösa än män, så vi går mot en framtid där vi snart kommer att ha en betydande majoritet av ledarna i samhället som är kvinnor.
Troligen blir det bättre också.
Färre manliga svin till mutkolvar och skattesmitare som får något att säga till om.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: december 06, 2017, 07:09 »

OM det verkligen är som de religiösa du känner säger så kunde de väl istället vara humanister och läsa på om moral och etik.
Då behöver man inte stöjda de maktmissbrukare som använder religion för att ställa länder, folkgrupper och personer mot varandra.

EN person, det var en person jag pratade med, han representerar såklart inte ALLA religiösa och det påstod jag inte heller.
Min poäng är att de allra flesta religiösa jag har pratat med i Sverige ÄR väl pålästa i etik och moral, de lever i ett sekulariserat samhälle och har fått lov att läsa på för att "försvara sig" mot människor som inte förstår sig på religion.
sedan finns det alltid följare som kommer att vara mer utsatta för kultbildning och radikalisering.
Jag ser tex samma tendenser i SD-svansen som jag gör hos radikaliserade jihadister.
Dålig utbildning är ju den bästa grogrunden för radikalisering...


Du har inte fel när du säger att "de vita" pekar ut alla muslimer som potentiella islamister "IS", men tyvärr tvingas vi ju inse att det är naivt att tro att de inte är oerhört överrepresenterade just för att de tillhör kollektivet muslimer.
När uppdrag granskning granskar muslimska ledare med hög svansföring som varande "sekulariserande" så ser vi att ytan som visas upp innehåller stora sprickor, i många fall är de fullständigt medvetna om de grupperingar som utgör ett hot, inte sällan är de aktiva i dessa, och framförallt så motarbetas de inte aktivt annat än "imaginärt" för media och regeringens integrationsexperter.
För mig som är ateist är det lätt att se, och det gör att jag ställer mig väldigt frågande till hur kristna kan välkomna islam som de gör.

Jo , det finns helt klart ett problem och det ska adresseras, men inte genom att misstänkliggöra 1,6 miljarder människor.
För övrigt så är ju vita män ganska överrepresenterade när det kommer till Nazism, känner du dig kollektivt ansvarig för deras handlingar?
Det är märkligt hur nära du har till generaliseringar när du själv nästan brände en säkring av indignation när du ansåg att #METOO rörelsen misstänkliggjorde "alla män"
Skrivet av: Rickard
« skrivet: december 05, 2017, 11:04 »

OM det verkligen är som de religiösa du känner säger så kunde de väl istället vara humanister och läsa på om moral och etik.
Då behöver man inte stöjda de maktmissbrukare som använder religion för att ställa länder, folkgrupper och personer mot varandra.

Du har inte fel när du säger att "de vita" pekar ut alla muslimer som potentiella islamister "IS", men tyvärr tvingas vi ju inse att det är naivt att tro att de inte är oerhört överrepresenterade just för att de tillhör kollektivet muslimer.
När uppdrag granskning granskar muslimska ledare med hög svansföring som varande "sekulariserande" så ser vi att ytan som visas upp innehåller stora sprickor, i många fall är de fullständigt medvetna om de grupperingar som utgör ett hot, inte sällan är de aktiva i dessa, och framförallt så motarbetas de inte aktivt annat än "imaginärt" för media och regeringens integrationsexperter.
För mig som är ateist är det lätt att se, och det gör att jag ställer mig väldigt frågande till hur kristna kan välkomna islam som de gör.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: december 04, 2017, 07:10 »

Den allmänna hållningen i frågan är väl att stora delar av den västerländska världen som har att bedöma USA också är Kristna och kan acceptera USA:s extremsim.
Jag glömmer aldrig när bush talade och sa att Gud hade sagt till honom att anfalla Irak.
https://www.theguardian.com/world/2005/oct/07/iraq.usa

Det har varit liknande uttalanden i de flesta väpnade konflikter som USA agerat i de senaste åren.
Om man inte då anser att religionen är en avgörande faktor i de flesta av krigen så menar jag att västvärldens befolkning är precis lika blind som SD:arna på sin kongress. Att ledare använder religion i sin retorik får ju de flesta av oss sekulariserade Svenskar att skruva på sig av avsky, jag också.
Men jag anser inte att religionen är den utlösande faktorn i de flesta konflikter, däremot så används den som maktfaktor i konflikter.
krig handlar om till 99% om mark/råvaror/handel och makt, när kriget väl är igång försöker krigsherrarna på alla sätt hitta skillnader  som separerar de krigande sidorna på och då ligger religionen nära till handsDen där nazisten utpekades väl som nazist?
Och alla nazister i sin helhet fick lida för vad en av dem gjort?
Faktum är att är man med i en "ism" eller "ist" så får man nog acceptera att det som går över gränsen svärtar ned hela gruppen.

Precis, när det kommer till vita, kristna kan vi direkt göra distinktioner som separerar "oss" från "dem"
När det kommer till IS så är ju dom Islams Nazister, vi borde kunna göra samma distinktion där men nä, istället så skuldbelägger vi en hel religion för vad dessa idioter gör


Jag har extremt svårt att förstå religion men de jag pratat med som är religiösa (både kristna och muslimer) inser samma sak som vi andra, att religion används som maktmedel och dom är noga med att ge akt för när det händer.
som en kompis sa till mig:
 " religionen jag utövar är till för mig, för att jag ska bli en god människa för andra.
 så fort någon annan vill få mig att göra något i religionens namn så är det ett maktmedel och inte religion längre"
Skrivet av: Rickard
« skrivet: december 01, 2017, 07:47 »

Den allmänna hållningen i frågan är väl att stora delar av den västerländska världen som har att bedöma USA också är Kristna och kan acceptera USA:s extremsim.
Jag glömmer aldrig när bush talade och sa att Gud hade sagt till honom att anfalla Irak.
https://www.theguardian.com/world/2005/oct/07/iraq.usa

Det har varit liknande uttalanden i de flesta väpnade konflikter som USA agerat i de senaste åren.
Om man inte då anser att religionen är en avgörande faktor i de flesta av krigen så menar jag att västvärldens befolkning är precis lika blind som SD:arna på sin kongress. 

Den där nazisten utpekades väl som nazist?
Och alla nazister i sin helhet fick lida för vad en av dem gjort?
Faktum är att är man med i en "ism" eller "ist" så får man nog acceptera att det som går över gränsen svärtar ned hela gruppen.

Målet för islam är väl som många andra religioners mål, att omvända de som inte är troende, till sin egen tro.
Grunden till många av de krig och det förtryck vi sett och ser.
Ser vi till den grupp som är islamister så har de ju ett uttalat mål att ta över hela världen, liknande det som Hitler hade, men med helt motsatt drivkraft och med terror som verktyg som komplement till det konventionella kriget.
Läser man på lite mer så kan man se att "jihad" inom islam ses som OK i extremt pressade situationer, och jag kan tänka mig att islamisterna ser en allt mer sekulariserad värld som ett skäl till jihad i formen av ett krig som skall utplåna alla som motsätter sig koranen.
Mot den bakgrunden agerar de rationellt, och i enlighet med sin religion, även om de flesta inte håller med så finns bevisligen tillräckligt många som gör det för att ställa till med oreda och elände i hela världen.

Religion är i grunden ett maktmedel som i alla tider använts av eliten/makten för att hålla resten av mänskligheten på mattan, det var så när Sverige kristnades, och det är så i många mindre utvecklade länder idag.
Våld, maktbegär, penningsbegär och kvinnoförtryck genomsyrar de flesta religioner historiskt, och på många håll än idag.
Ju  mer rättvist, socialt och jämställt religionerna utövas (som i Svenska kyrkan t.ex.) desto mer urvattnas bibelns budskap och religionen blir mer av ett kulturarv som man modifierar för att passa dagens samhälle.
Idag finns inte många Svenskar som öppet vågar ta ställning till att de tror på gud, och allt som står i bibeln - utan det blir  mer att diskuterande om det osannolika i att evolutionen skulle kunna skapa nåt så fantastiskt som människan.
Vetenskapliga bevis för guds, utomjordingars, eller någon annan typ av övermänsklighet verkar för de djupast troende vara helt ovidkommande.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: december 01, 2017, 07:22 »

största hotet i USA kommer nog från galningen med aktiveringskoderna..

Jag pratar ju inte om vad DU tycker utan mer den allmänna hållningen i frågan.
Ta tex händelsen där en nazist med berått mod körde ihjäl en demonstrant i USA, tänk dig samma incident med en muslim vid ratten. hur skulle det rapporteras då? på samma sätt eller skulle muslimerna som helhet få sig en känga?
jag tror vi vet svaret på den frågan, jag kan inte dra mig till minnes att det någonstans rapporterades om vilken religion nazisten hade.

Jag tror inte alla på SD's landsdagar ser Muslimer som ickemänniskor, men jag tror att människosynen hos de närvarande har trubbats av såpass att de låter de flesta rasistiska uttalanden passera utan vidare.

att kyrkan tar emot Muslimer ser jag inte som konstigare än att de tar emot katoliker eller Baptister.
vad är målet för Islam?

Skrivet av: Rickard
« skrivet: november 30, 2017, 15:51 »

Jag påstår att hotet från USA beror på att de är sjukligt Kristna.
Så du är nog inte helt uppdaterad.
Alla krig och allt elände har med religion att göra.
Antingen är det religiösa som skall omvända världen, eller icke religiösa som slåss mot religionen.

Vill vi få fred i världen så måste folket utbildas och religionen på sikt utrotas.
Inte med krig, utan med kunskap och humanism.
(Om det nu går, i USA finns ju t.o.m kristna vetenskapsmän, hur nu det går ihop)  ;D

Jag tror inte att alla på SD:s kongress ser Muslimer som ickemänniskor, är det inte märkligt att ens skriva på det sättet cougar, eller tror du verkligen på det själv?
Det rimliga är att de flesta är sekulariserade, och de som är religiösa är kristna.
Att kristna ser ett hot i att det blir allt fler muslimer i landet ser jag som historiskt relevant - det har alltid stridits mellan olika religioner - så på det sättet är det inget konstigt med det.
Då tycker jag det är mer konstigt att Svenska Kyrkan bjuder in muslimer med öppen famn.
Helt sjukt faktiskt, som att de inte läst på när det gäller målet för islam.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: november 29, 2017, 11:34 »

..eller också råkade han säga vad han tyckte och ingen reagerade därför att alla höll med.

att SD skulle vara för religionsfrihet håller jag inte med om, i deras principprogram står det att "Sverige ska vila på en Kristen grund" och att "andra religioner KAN accepteras men att inga andra än stadskyrkan ska få status"

Hotet kommer ju inte från Islam, det kommer från Islamistiska extremister.
Ingen säger ju att hotet i USA kommer från kristna trots att tusentals skjutningar och terrordåd utförs av Kristen höger där
Skrivet av: Rickard
« skrivet: november 28, 2017, 08:32 »

Dom kanske förstod vad han menade egentligen?
Och att han var urusel talare.

Troligen menade han att en fundamentalistisk muslim är så långt från de samhällsmedborgare vi behöver, och en ateist/humanist/agnostiker/eller sekulariserad "troende" är vad som eftersträvas.
Och att det finns en skala däremellan där folk är mer eller mindre skadliga för samhället.

Vi accepterar religionsfrihet i detta land, och jag tror bestämt att även SD gör det, så exakt hur de tänkt bemöta "hotet" som de ser från islam har jag svårt att se.
De som inte anser att det finns ett hot från islam kan man ju å andra sidan fundera över.
Du skulle aldrig få Löven att erkänna det t.ex....
Men att Ryssarna är ett hot det är det ingen som hymlar med.
Visst är det märkligt hur det kan bli?

Personligen skulle jag vilja sekularisera Sverige mycket mer än vi gjort.
Inte så att jag vill förbjuda folk att ha en åsikt eller tro på något, men det måste verkligen vara vattentäta skott mellan politiken, beskattningen, bidrag i olika former - och religion.

I Piteå har vi nu t.ex. Kommunen och kyrkan som tillsammans driver natthärbärge.
Man må ha vilken uppfattning man vill om att upplåta sovplatser åt tiggarna, men att politiken och kyrkan samarbetar i detta gör att jag har stora problem att rösta på den nu sittande majoritet i nästa val.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: november 27, 2017, 13:18 »

Martin strid..
Ännu en "surgubbe från gatan" men den här gången lyckades han slinka in som talare i SDs direktsända landsdagar.
"Muslimer är inte 100% människor" vräker han ur sig till en samlad SD trupp som inte reagerar eller säger emot, först dagen efter när media tar upp det så agerar dom.
OK att Martin kan avpolletteras som en knäppgök från gatan men avsaknaden av respons från den samlade partitoppen säger en hel del om människosynen i partiet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: juni 15, 2017, 08:01 »

Ja, och det är ju för att de i många kommuner har surgubbar från gatan som politiker det inte funkar så bra som det borde.
Det är väl känt, speciellt i mindre kommuner som den vi diskuterar nu.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: juni 14, 2017, 17:05 »

alla partier lägger skuggbudgetar för att "bevisa" att deras politik är genomförbar, även på kommunal nivå.
vill man se till att tex ett BB i en viss ort ska finnas kvar så lägger man med det i budgeten, tycker man annat är viktigare så budgeterar man för det.
Jag lägger ingen värdering i om det är rimligt att ha kvar ett BB där eller inte, det jag vänder mig emot är att försöka dra politiska poäng på en nedläggning man själv var med och skapade.
SD är vågmästare på många orter och måste faktiskt börja ta ansvar för politiken nu inte bara skrika att alla andra gör fel, dom är en del av etablissemanget.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: juni 14, 2017, 07:40 »

Partiet centralt kan ju inte lägga en budget "som om" landstinget vore statligt?
SD i berörda landsting kan itne byta ut skattesänkningar mot ett BB som blir kvar, jag tror du blandar lite äpplen och päron nu.
För att SD skall kunna få igenom sin politik så krävs det ju en del övergripande förändringar, dels kommer det ta lång tid innan de stora besparingar som minskad invandring kostar ger resultat, och sedan måste dessa medel omfördelas till de verksamheter som de prioriterar, som skola, vård och omsorgen av äldre.
Men visst, om det hade varit duktiga politiker i SD i det lokala partiet så kunde de säkert ha lagt fram ett eget förslag.

Jag har aldrig påstått att SD:s politiker är duktiga, eller direkt pålästa, och det är en av flera anledningar till att jag inte röstar på dem.

Det är synd att de kommit fram som de gjort, bara för att de etablerade partierna inte tar problemen med den mer eller mindre oreglerade invandringen på allvar.
Skrivet av: Cougar
« skrivet: juni 14, 2017, 07:31 »

Själva beslutet kan ju ha grundats av ansvarstagande, de lade ned istället för att fortsätta driva verksamheten med förlust helt enkelt.
Ekeroth kan ha haft rätt i sin kritik, för om SD hade haft mer att säga till om så hade det funnits mer pengar till en rättvis sjukvård i hela Sverige.
Den typen av budgetförhandlingar finner man inte bara lokalt i sollefteå, utan finansieringen av vård skola och omsorg sköts ju på delvis andra sätt, och kanske på helt annat sätt om SD får bestämma...

Men det är ju bara spekulationer förstås, helt klart är att invandringen kostar pengar, och att vi skulle kunna haft kvar både sjukhus och BB-avdelningar om vi prioriterat annorlunda.
Huruvida SD är bästa parti att sköta dessa prioriteringar är dock en helt annan sak.

Det är ju en vacker tanke men om så var fallet så skulle väl SD i sin egen budget satt undan pengar till det, tycker du inte?
Eftersom de i sin budget inte har någon post för invandring så borde det ju finnas gott om pengar för att behålla ett BB.
Men de tycker det är viktigare med en rejäl skattesänkning för de som tjänar mer än 100 000 kr/mån tex.


Sitemap 1 2 3